Världsbutiken Solen

Alingsås

Butiken

0322 19080

Bildbeskrivning
 


Bildbeskrivning

VÄLKOMMEN IN I 

BUTIKEN

Bildbeskrivning

HOS OSS HITTAR DU ETT BRETT UTBUD AV VAROR

HÄR KAN DU OCKSÅ LÖSA MEDLEMSKORT 

ELLER BARA TITTA IN FÖR EN PRATSTUND


Image description
Bildbeskrivning

Om oss

Vår lokala förening för Rättvis handel i Alingsås bil-dades i april 2005.  Vår målsättning var att starta en butiksverksamhet, delta i utbildningar inom om-rådet och att försöka skapa opinion för att öka medvetenheten om Rättvis handel – Fair Trade hos allmänheten i vårt närområde.

Världsbutiken Solen öppnade den 1 oktober 2005 på Plangatan 7 i Alingsås.


 

Image description

Om Fair Trade

Syftet är att förbättra villkoren för dem som pro- ducerar de varor vi konsumerar.

Arbetet utgår ifrån WFTO:s (World Fair Trade Organization) 10 principer för Fair Trade samt FN:s barnkonvention.

Rättvis handel är inte bistånd - det är global handel på lika villkor.Image description
Bildbeskrivning

Om våra produkter


I vår butik hittar du varor från våra 4 WFTO (World Fair Trade Organisation) – anslutna importörer. The House of Fair Trade, Sackeus, La Maison Afrique samt North and South Fair Trade.


Sortimentet är mycket brett och består av olika sor-ters matvaror samt hantverksprodukter från ett 30-tal olika länder. Allt är Rättvisemärkt och/eller rätt-vist producerat enligt FLO:s (Fair Trade Labeling Organisation) och WFTO.